Wat werkt nu wel, en wat werkt (minder) of helemaal niet?
Ontwikkelingsgericht onderwijs is een prachtige onderwijsvorm, welke wel veel aandacht en energie vergt van de leerkracht. Maar, mits echter goed toegepast, kan het ontzettend veel opleveren voor de leerlingen. Maar wat is het precies? Het ontwikkelingsgericht onderwijs, (afgekort OGO) is een onderwijsvorm waarbij een school werkt […]
We hebben allemaal, en al in een heel vroeg stadium, te maken met verschillende vormen van communicatie, zowel non verbaal als verbaal. Toch zijn we als volwassenen vaak niet in staat om adequaat te communiceren. Vooral op de werkvloer loopt het vaak mis en is de […]
In een tijd waarin nepnieuws een boventoon voert, lijkt de scheiding tussen pseudowetenschap en wetenschap dunner te worden. Meer dan ooit is het wellicht belangrijk een demarcatiecriterium te scheppen, om zodoende de daadwerkelijk gefundeerde wetenschap te scheiden van de subjectiviteit.
Onderwijskundig zijn deze drie leerprincipes de kern voor ons hedendaags moderne onderwijs. Wetenschappelijk is gebleken dat alle drie de leerprincipes in evenwicht aanwezig moeten zijn om het leren te bevorderen. Maar is dat in de praktijk ook zo?
De laatste jaren is ADHD steeds wisselend in het nieuws. Hierin wordt ADHD naast neurobiologische stoornis ook vaak geschetst als oorzaak van slechte voeding of beweging. Is dit wel zo? Of is het gedeeltelijk waar? Zijn medicijnen altijd noodzakelijk?
De maatschappij verandert on een rap tempo en iedereen heeft zijn visie als het gaat om het inspelen op deze maatschappij door scholen. Een van de belangrijkste thematieken is dat we onze kinderen te weinig opleiden voor de maatschappij van de toekomst. Maar hoe ziet die […]
Contact