Ontwikkelingsgericht onderwijs is een prachtige onderwijsvorm, welke wel veel aandacht en energie vergt van de leerkracht. Maar, mits echter goed toegepast, kan het ontzettend veel opleveren voor de leerlingen. Maar wat is het precies? Het ontwikkelingsgericht onderwijs, (afgekort OGO) is een onderwijsvorm waarbij een school werkt in thema’s die tussen de 6 en 8 weken duren. Deze onwijsorientatie is geschreven door Bert van Oers en gebaseerd op de zone van naaste ontwikkeling van Vygotsky. Hierbij is de belevingswereld van de leerling leidend. De leerkracht schept het kader door middel van het thema te formuleren, en de leerlingen vullen het thema verder in. De leerkracht blijft hier op de achtergrond sturend aanwezig en hij/zij bewaakt de geformuleerde kerndoelen die in het desbetreffende thema centraal staan. Ieder thema begint met zogenoemde “startactiviteiten”, welke als doel hebben de leerlingen te prikkelen en te enthousiasmeren. Uit deze activiteiten (maar ook uit andere activiteiten), formuleren leerlingen vragen waar ze graag onderzoek naar zouden doen, gebaseerd op het thema. Deze zelf geformuleerde onderzoeksvragen worden vertaald naar een onderzoek en vervolgens naar een sociaal culturele praktijk. De sociaal culturele praktijk staat voor een integratie in de praktijk. Als voorbeeld; wanneer de leerlingen als thema gezonde voeding hebben, kan dit uitmonden in een restaurant waar gezonde voeding wordt geserveerd als sociaal culturele praktijk. Deze sociaal culturele praktijk (afgekort SCP) wordt door de leerlingen vormgegeven. Iedere leerling heeft hierbij zijn eigen taak binnen deze praktijk. Deze onderzoeksactiviteiten en het vormgeven van een sociaal culturele praktijk vinden plaats tijdens thema uren, maar worden ook geïntegreerd in de kernvakken, zoals spelling en taal. Bij taal kun je bijvoorbeeld denken aan het schrijven van een sollicitatiebrief, bij spelling aan het schrijven en controleren van een menukaart. Ook kernvakken zoals rekenen en begrijpend lezen zijn goed te integreren. Begrijpend lezen bijvoorbeeld als mogelijke concurrentieanalyse. Wat hebben andere restaurants als teksten op bijvoorbeeld hun website? Samengevat; een sterke OGO school heeft weinig methodes, maar werkt vanuit het eigen thema.

Tags

No responses yet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Contact