Een heldere blauwdruk

Op basis van een specifieke hulpvraag kan er onderzoek worden gedaan binnen een school of team. Daarnaast kunnen ook individuele vraagstukken leiden tot een onderzoek. Een onderzoek kan een probleem helder in kaart brengen, kan pijnpunten blootleggen, maar kan ook juist bevestigen waarom bepaalde interventies nou juist zo’n effect hebben. Hiermee kunnen vervolgens weer nieuwe interventies ontworpen worden. Wij bieden al typen onderzoek aan. 

Schoolonderzoek

Wat werkt nu echt in een school, of wat juist niet? Welke interventies op managementniveau hebben een positief effect? Welke visie sluit het beste aan bij de visie van het team? Hoe speelt de school in op de actualiteit uit de omgeving? Hoe kan een school groeien? Welke kansen zijn er? Dit zijn allemaal vragen waar wij mogelijk een antwoord op kunnen geven door middel van praktijkonderzoek. Informeer vrijblijvend voor meer casussen en/of voor meer informatie!


Klassenconsults

Klassenconsults kunnen nagaan in hoeverre de visie van de school aansluit bij wat er in de praktijk speelt, of bij wat er in specifieke groepen gebeurt. Het kan helder in kaart brengen welke succesfactoren in de klassen aanwezig zijn, en welke interventies mogelijk nog nodig zijn om het tot een (groter) succes te maken. DotForma kan op verschillende gebieden kritisch analyseren en de observaties vertalen naar praktische vervolgintegraties. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie!


Individuele vraagstukken

Een leerkracht is zijn drive kwijt, een klas werkt niet mee, of een inrichting nodigt niet uit tot interactie. Dit zijn allemaal vraagstukken waar wij mogelijk iets in kunnen betekenen! Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden. 


Contact