We hebben allemaal, en al in een heel vroeg stadium, te maken met verschillende vormen van communicatie, zowel non verbaal […]
Ontwikkelingsgericht onderwijs is een prachtige onderwijsvorm, welke wel veel aandacht en energie vergt van de leerkracht. Maar, mits echter goed […]
Wat werkt nu wel, en wat werkt (minder) of helemaal niet?
In een tijd waarin nepnieuws een boventoon voert, lijkt de scheiding tussen pseudowetenschap en wetenschap dunner te worden. Meer dan […]
Onderwijskundig zijn deze drie leerprincipes de kern voor ons hedendaags moderne onderwijs. Wetenschappelijk is gebleken dat alle drie de leerprincipes […]
De laatste jaren is ADHD steeds wisselend in het nieuws. Hierin wordt ADHD naast neurobiologische stoornis ook vaak geschetst als […]
De maatschappij verandert on een rap tempo en iedereen heeft zijn visie als het gaat om het inspelen op deze […]
Contact