Onderwijskundig zijn deze drie leerprincipes de kern voor ons hedendaags moderne onderwijs. Wetenschappelijk is gebleken dat alle drie de leerprincipes […]
De laatste jaren is ADHD steeds wisselend in het nieuws. Hierin wordt ADHD naast neurobiologische stoornis ook vaak geschetst als […]
De maatschappij verandert on een rap tempo en iedereen heeft zijn visie als het gaat om het inspelen op deze […]
Contact