Ontwikkelingsgericht onderwijs is een prachtige onderwijsvorm, welke wel veel aandacht en energie vergt van de leerkracht. Maar, mits echter goed […]
Onderwijskundig zijn deze drie leerprincipes de kern voor ons hedendaags moderne onderwijs. Wetenschappelijk is gebleken dat alle drie de leerprincipes […]
Contact