We hebben allemaal, en al in een heel vroeg stadium, te maken met verschillende vormen van communicatie, zowel non verbaal […]
De laatste jaren is ADHD steeds wisselend in het nieuws. Hierin wordt ADHD naast neurobiologische stoornis ook vaak geschetst als […]
Contact