Onderwijskundig zijn deze drie leerprincipes de kern voor ons hedendaags moderne onderwijs. Wetenschappelijk is gebleken dat alle drie de leerprincipes […]
Contact