De laatste jaren is ADHD steeds wisselend in het nieuws. Hierin wordt ADHD naast neurobiologische stoornis ook vaak geschetst als […]
Contact